نویسنده = علی دلاور
تعداد مقالات: 9
1. نقش سلامت روان در رفتارهای خلاقانه دانش آموزان شهر تهران

دوره 8، شماره 4، بهار 1398، صفحه 153-170

معصومه پرپنجی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی


2. تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس خلاقیت و شادکامی

دوره 8، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 165-192

لیلا شکوهی امیرآبادی؛ علی دلاور؛ لطف اله عباسی سروک؛ شیرین کوشکی


4. طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویکرد آمیخته

دوره 7، شماره 4، بهار 1397، صفحه 197-218

فریبرز درتاج؛ عباس‌ عباس‌پور؛ سارا شریعت؛ علی دلاور؛ اسماعیل سعدی پور


5. تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان دوره اول آموزش متوسطه (مطالعه موردی استان کردستان)

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 49-70

حسین عبداللهی؛ جواد آقامحمدی؛ عباس عباسپور؛ علی دلاور


7. پیش‌بینی خلاقیت بر اساس ویژگی‌های شخصیتی

دوره 3، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-20

علی محمد رضایی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ علی دلاور؛ نور محمد رضایی


8. آموزش خلاقیت به دانش آموزان و تأثیر آن بر افزایش سطحِ مؤلفه‌های سیالی، ابتکار، انعطاف، بسط

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-18

مریم احدی؛ نورمحمد رضایی؛ علی دلاور؛ نادر پادروند


9. بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خلاق و رابطه آن با ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 139-161

رزیتا سپهرنیا؛ علی دلاور؛ سیدرضا صالحی امیری