نویسنده = عباس عباس پور
تعداد مقالات: 7
1. رویکردی خلاقانه در طراحی سازمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 9، شماره 4، بهار 1399، صفحه 35-54

سلمان محمدی بابازیدی؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن


3. تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان دوره اول آموزش متوسطه (مطالعه موردی استان کردستان)

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 49-70

حسین عبداللهی؛ جواد آقامحمدی؛ عباس عباسپور؛ علی دلاور


4. اثربخشی آموزش مبتنی بر حل مسئله خلاق بر تفکر خلاق کارکنان موسسه اعتباری کوثر

دوره 6، شماره 4، بهار 1396، صفحه 149-170

مرتضی شعبانی؛ حسن ملکی؛ عباس عباسپور؛ اسماعیل سعدی پور


5. تأثیر شیوه‌های جدید آموزش بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 4، شماره 4، بهار 1394، صفحه 119-142

مریم رحیمی مند؛ عباس عباس پور


6. واکاوی راه‌کارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و ارائه یک نظریه زمینه‌ای

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 185-215

بیژن رضایی؛ عباس عباس‌پور؛ مصطفی نیکنامی؛ حمید رحیمیان؛ علی دلاور


7. ضرورت طراحی یک مدل بهینه برای سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 27-54

عباس عباسپور؛ محمد شرفی؛ مینا مقدم