نویسنده = عزت اله قدم پور
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رابطة بین سبک‌های تفکر و خلاقیت مدیران مدارس متوسطه

دوره 4، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 141-157

عزت اله قدم پور؛ نیلوفر کوگانی؛ حسن جعفری


3. اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 95-112

عزت اله قدم پور؛ سعیده سبزیان؛ جواد اسدالهی؛ هوشنگ گراوند