نویسنده = امیر قمرانی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه بین نیاز به ساختار و خلاقیت هیجانی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

دوره 3، شماره 4، بهار 1393، صفحه 21-34

مریم صمدی؛ امیر قمرانی؛ عبدالحسین شمسی؛ مریم احمدزاده؛ سید حسین سیادتیان