نویسنده = مینا مقدم
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت طراحی یک مدل بهینه برای سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 27-54

عباس عباسپور؛ محمد شرفی؛ مینا مقدم


2. برنامه درسی آموزش کارآفرینی: هدف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 97-136

محمد شرفی؛ مینا مقدم؛ سعید مذبوحی