نویسنده = محمدرضا رسولی
تعداد مقالات: 1
1. : نقش خلاقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی

دوره 7، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 217-242

محمدرضا رسولی؛ محمدرضا هدایتی