نویسنده = حجت غلام زاده
تعداد مقالات: 2
1. نقش ارتباطات سازمانی اثربخش و اعتماد سازمانی در توسعه و بهبود نوآوری سازمانی مدارس

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 117-146

رضا هویدا؛ حیدر چوپانی؛ عبدالله خوران؛ حجت غلام زاده


2. بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 27-59

حیدر چوپانی؛ مجتبی زارع خلیلی؛ عقیل قاسمی؛ حجت غلام زاده