نویسنده = جمال الدین کولایی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی روش اکتشافی هدایت شده در درس ریاضی بر خلاقیت دانش‌آموزان دختر سوم ابتدایی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 93-112

جمال الدین کولایی نژاد؛ سمیه جعفری ندوشن