نویسنده = افضل السادات حسینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه تفکر قطعی نگر با خلاقیت و خلاقیت هیجانی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 175-200

مریم کوپایه ئیها؛ افضل السادات حسینی؛ ویدا رضوی نعمت اللهی