نویسنده = عقیل قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 27-59

حیدر چوپانی؛ مجتبی زارع خلیلی؛ عقیل قاسمی؛ حجت غلام زاده