نویسنده = آذر تاجور
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ بین عوامل فردی و سازمانی با خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهرستان اردبیل

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 21-40

سیاوش پورطهماسبی؛ آذر تاجور؛ سید محمد سید کلان