نویسنده = غلامرضا بداقی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از تکنیک شبیه‌سازی برای نیل به نوآوری فرآیندی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 41-58

غلامرضا بداقی؛ جعفر محمودی