نویسنده = علیرضا صادقی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان

دوره 7، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 63-106

راحله قاضی اردکانی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ فریبرز درتاج