نویسنده = ‏ منصور مرعشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم خلاقیت ودلالت های تربیتی آن دراندیشه اسلامی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 187-224

محمد نعمانی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ ‏ منصور مرعشی