نویسنده = بی بی مرجان فیاضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان بروز خلاقیت در کارکنان فراشایسته

دوره 10، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 27-52

محسن رفیعی؛ بی بی مرجان فیاضی


2. نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 7، شماره 4، بهار 1397، صفحه 1-32

گلناز اژدری؛ محمد لگزیان؛ علی شیرازی؛ بی بی مرجان فیاضی