نویسنده = مرتضی طاهری
تعداد مقالات: 1
1. نوآوری در جذب منابع مالی: تأملی بر چالش‏ های مالی مدیران مدارس دولتی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 83-108

زهرا جلیلی؛ مرتضی طاهری