نویسنده = حافظ صاحب یار
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی اثربخشی یادگیری معکوس بر تفکر تاملی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضی

دوره 8، شماره 4، بهار 1398، صفحه 33-62

حافظ صاحب یار؛ غلامرضا گل محمدنژاد؛ عیسی برقی