کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
تعداد مقالات: 6
2. تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 211-230

محمد صالحی؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی؛ هرمز نازک تبار


3. تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان دوره اول آموزش متوسطه (مطالعه موردی استان کردستان)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 49-70

حسین عبداللهی؛ جواد آقامحمدی؛ عباس عباسپور؛ علی دلاور


5. تأثیر آموزش حل‌خلاق مسأله بر مؤلفه‌های خلاقیت دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 55-72

سارا برون؛ علیرضا حیدریی؛ سعید بختیار پور؛ سیما برون


6. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 121-140

بختیار کرمی؛ آزاد الله کرمی؛ نظام هاشمی