کلیدواژه‌ها = انگیزه پیشرفت
تعداد مقالات: 6
2. رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی: نقش میانجی انگیزة پیشرفت

دوره 4، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 33-53

علی‌محمد رضایی؛ سیده زینب حسینی منش؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ افضل اکبری بلوطبنگان


3. تبیین رابطه انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل و ریسک‌پذیری با خلاقیت

دوره 3، شماره 4، بهار 1393، صفحه 165-182

حجت‌الله مرادی پردنجانی؛ پریوش جعفری؛ محمد قاسمی؛ ستار صادقی؛ حسین حیدری


4. اثربخشی بازی و قصه گویی بر افزایش خلاقیت کودکان

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 177-195

ناهید رادبخش؛ محمد علی محمدی فر؛ فرحناز کیان ارثی


5. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 121-140

بختیار کرمی؛ آزاد الله کرمی؛ نظام هاشمی