کلیدواژه‌ها = نوآوری سازمانی
تعداد مقالات: 8
2. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی با بهره‌وری و نوآوری سازمانی

دوره 10، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 205-232

حسین آق قلعه؛ محبوبه سلیمان پورعمران


3. شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی

دوره 9، شماره 4، بهار 1399، صفحه 55-88

سید رسول تودار؛ زهرا اباذری؛ زهره میرحسینی؛ نجلا حریری


4. بررسی تأثیر یادگیری بر نوآوری با نقش تعدیل‌گری اینرسی سازمانی

دوره 9، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 165-198

طاهره بابازاده؛ محمد دوستار؛ محمود مرادی


5. رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان

دوره 8، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 75-94

مریم آذرنیوشان؛ مریم مشایخ؛ فاطمه محمدی شیرمحله


6. بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

دوره 5، شماره 4، بهار 1395، صفحه 1-32

عظیم زارعی؛ علیرضا مقدم؛ سهیلا مهمانوازان؛ مهری شهریاری


7. شناسایی متغیرهای اثرگذار بر تحقق نوآوری در سازمان‌های ایرانی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 71-110

سید علی سیادت؛ حیدر چوپانی؛ مریم کاظم پور؛ مسلم ملکی حسنوند


8. بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 27-59

حیدر چوپانی؛ مجتبی زارع خلیلی؛ عقیل قاسمی؛ حجت غلام زاده