کلیدواژه‌ها = صنایع دستی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش گردشگری خلاّق هنرمحور با تأکید بر آموزش صنایع دستی به کودکان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 217-240

بشری مهاجر؛ زاهد شفیعی؛ علیرضا خواجه احمد عطاری