کلیدواژه‌ها = نوآوری سازمانی مدارس
تعداد مقالات: 1
1. نقش ارتباطات سازمانی اثربخش و اعتماد سازمانی در توسعه و بهبود نوآوری سازمانی مدارس

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 117-146

رضا هویدا؛ حیدر چوپانی؛ عبدالله خوران؛ حجت غلام زاده