کلیدواژه‌ها = پیشرفت ریاضی
تعداد مقالات: 1
1. مدل ساختاری نقش خلاقیت، ذهنیت فلسفی، خودکارآمدی و خودپنداره ریاضی بر پیشرفت ریاضی

دوره 3، شماره 4، بهار 1393، صفحه 55-78

اصغر شیرعلی پور؛ ولی اله فرزاد؛ غلام‌رضا حاجی حسین نژاد؛ مسعود اسدی