کلیدواژه‌ها = نظارت بر تجارت فرامرزی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل نوین خط مشی گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 23-56

علی بعیدی مفردنیا؛ عباس منوریان؛ فرهاد رهبر؛ علی اصغر پورعزت