کلیدواژه‌ها = فرایند طراحی معماری
تعداد مقالات: 1
1. کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظام یافته (تریز) در طراحی معماری

دوره 9، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 231-260

مهسا جبل عاملی؛ فرهنگ مظفر؛ محمود کریمی؛ وحید قاسمی