موضوعات = خلاقیت و نوآوری از جنبه‏های روان‏شناختی، علوم شناختی، علوم تربیتی و آموزشی (خلاقیت شناسی روان‏شناختی، خلاقیت شناسی پرورشی)
تعداد مقالات: 50
5. تاثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر خلاقیت دانش آموزان پایه ششم

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 1-22

رباب جاهدی؛ رحیم بدری گرگری؛ فیروز محمودی


6. داستان گویی دیجیتال و نظریه ذهن: رسانه ای برای ذهن خوانی خلاق

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 23-52

زینب خسروی؛ رضا افهمی؛ پرویز آزادفلاح


7. سنجش تاثیر فضیلت سازمانی بر خلاقیت فراشناختی

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 133-164

زهرا فروتنی؛ عطیه بحرانی؛ فهیمه یزدانمهر


10. تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 211-230

محمد صالحی؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی؛ هرمز نازک تبار


12. مطالعه ی اثربخشی یادگیری معکوس بر تفکر تاملی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضی

دوره 8، شماره 4، خرداد 1398، صفحه 33-62

حافظ صاحب یار؛ غلامرضا گل محمدنژاد؛ عیسی برقی


14. پرورش خلاقیت کودکان 6 ساله با استفاده از آموزش نقاشی خلاق

دوره 8، شماره 4، خرداد 1398، صفحه 129-152

مهوش رقیبی؛ زهرا خان محمدزاده


17. رابطه بین سرمایه روانشناختی با خلاقیت مدیران زن مدارس شهر دزفول

دوره 8، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 25-42

همایون هارون رشیدی؛ کبری کاظمیان مقدم


19. تاثیر یادگیری مشارکتی برپرورش خلاقیت دانش آموزان در درس جغرافیا

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-22

پروین احمدی؛ پروین صمدی؛ مهناز مینایی


20. بررسی محتوای کتاب ریاضی 1 پایه دهم دوره متوسطه بر اساس الگوی خلاقیت گیلفورد

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 143-164

مهتاب اسکندری؛ حمیدرضا رضازاده بهادران


21. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس دامنه های خلاقیت کافمن

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 165-182

معصومه بهرامی؛ سیده فاطمه باقری راد؛ فاطمه رسولی خورشیدی؛ مریم قاسمی


24. اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر نگرش به خلاقیت و نشاط ذهنی دانشجویان علوم پزشکی

دوره 7، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 219-240

عزت اله قدم پور؛ لیلا امیریان؛ سجاد خدایی


25. طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان

دوره 7، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 1-34

سعید محمودی بردزردی؛ اسکندر فتحی آذر؛ فیروز محمودی؛ رحیم بدری گرگری