موضوعات = خلاقیت و نوآوری از جنبه‏های مدیریتی، سازمانی و صنعتی، مدیریت خلاقیت و نوآوری، خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی
تعداد مقالات: 34
1. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی با بهره‌وری و نوآوری سازمانی

دوره 10، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 205-232

حسین آق قلعه؛ محبوبه سلیمان پورعمران


3. نوآوری و خلاقیت درتعیین و اولویت بندی شاخص‌های افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 135-160

امیر شمس کلوخی؛ علی رضا مهرآذین؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمد رضا شورورزی


5. الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 77-102

رویا سپهرنیا؛ محمود البرزی؛ علی کرمانشاه؛ عادل آذر؛ روزیتا سپهرنیا


6. بررسی تأثیر یادگیری بر نوآوری با نقش تعدیل‌گری اینرسی سازمانی

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 165-198

طاهره بابازاده؛ محمد دوستار؛ محمود مرادی


7. شناسایی مؤلفه های نوآوری باز و ارائه مدل برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 199-226

مهدی مهاجرانی؛ فریبا کریمی؛ محمد علی نادی


8. نوگرایی و خلاقیت در تغییرات پلیس قرن بیست و یکم

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 231-258

غلامحسین بیابانی


9. خلاقیت در بازاریابی داخلی با رویکرد بهبود عملکرد (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب)

دوره 8، شماره 4، خرداد 1398، صفحه 171-194

ابراهیم یزدی یان؛ موسی احمدی؛ محمود نورایی


10. تأثیر ارزش‌های سازمانی و رهبری دانش‌گرا بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش تسهیم دانش

دوره 8، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 43-74

مهدی دهقانی سلطانی؛ مریم مصباحی؛ یاسمن طالبی


11. رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان

دوره 8، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 75-94

مریم آذرنیوشان؛ مریم مشایخ؛ فاطمه محمدی شیرمحله


12. ارائه الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانه خلاق (مورد مطالعه: ورزش سه) ‏

دوره 8، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 133-164

مهدی شاملو؛ علی اکبر فرهنگی؛ افسانه مظفری؛ طهمورث شیری


15. بررسی رابطه سرمایه انسانی با خلاقیت و نوآوری کارکنان مدارس ‏دولتی شهر تهران

دوره 8، شماره 2، آذر 1397، صفحه 209-228

لطف اله عباسی سروک؛ مریم باقری؛ فرشته کردستانی


16. طراحی مدل نوین خط مشی گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 23-56

علی بعیدی مفردنیا؛ عباس منوریان؛ فرهاد رهبر؛ علی اصغر پورعزت


19. نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 7، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 1-32

گلناز اژدری؛ محمد لگزیان؛ علی شیرازی؛ بی بی مرجان فیاضی


20. طراحی مدل یکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان ایران

دوره 7، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 107-142

سیدحبیب الله میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ امیراحسان زاهدی


23. تاثیر آموزش فرآیند حل مساله خلاق بر خلاقیت و نوآوری کارکنان منطقه چهار عملیات انتقال گاز

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 59-82

سید اسماعیل هاشمی؛ سمیرا شایان امین؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ عبدالزهرا نعامی


24. : نقش خلاقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 217-242

محمدرضا رسولی؛ محمدرضا هدایتی


25. بررسی نقش مدیریت دانش در ارتقاء خلاقیت و نوآوری کارکنان در سازمانهای نظامی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 17-48

نادر رضایی؛ اکبر پیوسته؛ اکبر فرضعلی زاده