موضوعات = خلاقیت و نوآوری از جنبه‏های فرهنگی و اجتماعی (خلاقیت شناسی جامعه شناختی)
تعداد مقالات: 6
1. طراحی مدل نوین سبک زندگی ایرانی- اسلامی با روش گرندد تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398

محمد اسماعیلی جوشقانی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمد علی شاه حسینی


2. بررسی نقش گردشگری خلاّق هنرمحور با تأکید بر آموزش صنایع دستی به کودکان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 217-240

بشری مهاجر؛ زاهد شفیعی؛ علیرضا خواجه احمد عطاری


4. بررسی نقش واسطه ای خود تفسیری در رابطه بین عزت نفس و خلاقیت در دانش آموزان پسر سال سوم شهر کرج

دوره 7، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 163-194

سجاد الوندی فر؛ پروین کدیور؛ مهدی عربزاده