دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. شناسایی و تبیین ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های خلاقیت و ابتکار جهت ارتقای عملکرد پژوهشی اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

امیر خلیلی؛ فرشته کردستانی؛ یلدا دلگشایی؛ علی حسینی خواه


2. نقش نوآوری بازاریابی و تبلیغات خلاقانه در قصد خرید مشتریان شرکت دیجی کالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

علیرضا روستا


3. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر اکوسیستم نوآوری صنعت فناوری ارتباطات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

پویا نماینده؛ بهروز زارعی؛ عباس خمسه


4. بررسی عوامل آموزشی موثر بررشد خلاقیت در بین دانش آموزان دوره متوسطه مدارس شهرستان تکاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سجاد نعمتی یار عزیز؛ نورالدین میرزایی؛ رسول داودی