شناسایی متغیرهای اثرگذار بر تحقق نوآوری در سازمان‌های ایرانی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده مسول

چکیده

 
زمینه: پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سازمان‌هایی که تأکید بیشتری بر نوآوری سازمانی دارند نسبت به دیگر سازمان‌ها موفق‌ترند. به همین دلیل در چند دهه اخیر، توجه نوآوری سازمانی به یک ضرورت غیرقابل اجتناب تبدیل شده است چرا که سازمان‌ها از طریق نوآوری سازمانی می‌توانند شاخص‌های مزیت رقابتی خود را بهبود و توسعه دهند
هدف: هدف از این پژوهش بررسی شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر تحقق نوآوری سازمانی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن در سازمان‌های ایرانی است.
روش: روش انجام پژوهش تحلیل اسنادی و مبتنی بر ادبیات نظری بوده و به منظور گرد آوری داده‌ها برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش، اسناد و مدارک موجود و مرتبط گردآوری  شده و به شیوه کیفی تحلیل گردیده‌اند.
یافته‌ها: مهم‌ترین دلایل توجه به نوآوری سازمانی عبارتند از افزایش بهره وری سازمانی،  توسعه و بهبود عملکرد سازمانی، رشد اقتصادی، عامل رشد و توسعه، مزیت رقابتی. نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که مهم‌ترین ویژگی سازمان نوآور انعطاف‌پذیری در رویارویی با بحران‌ها، پذیرش ایده‌های نوین توسط مدیران و مسئولان سازمان، ساختار سازمانی انعطاف پذیر، سازمان ریسک پذیر و بی باک است.  همچنین  نتایج نشان داد که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی عبارت از ریسک پذیری، انعطاف داشتن، خلاقیت، اعتماد به نفس، تحمل ابهام، داشتن کارکنان خلاق و جوان، حمایت سازمان‌ها از کارکنان خلاق، مسائل انگیزشی کارکنان، تفویض اختیار به کارکنان سازمان، ارزشمند شمردن کارکنان، ایجاد انعطاف پذیری و اصلاح نظام ارزیابی عملکرد، شیوه‌های مناسب پاداش دهی، فرهنگ سازمانی حمایتی، به وجود آوردن ساختار حمایت کننده نوآوری، حمایت سازمانی، سبک رهبری تحول آفرین، اعتماد سازمانی، سرمایه اجتماعی، ارتباطات سازمانی، سبک مدیریت، یادگیری سازمانی و سرمایه فکری می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که به منظور توسعه نوآوری در سازمان‌های ایرانی باید بسترهای فرهنگی، زیرساخت‌های کلان، بسترهای اجتماعی، حمایت سازمانی ، قوانین و مقررات حمایت کننده نوآوری در سازمان، هسته‌های پژوهشی و نوآوری در سازمان و ... مهیا باشد تا سازمان‌های ما به سمت نوآوری حرکت کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying factors influencing the organizational innovation and presetting solutions for its development

نویسندگان [English]

  • Sayed Ali Seyadat 1
  • Heydar Choupani 2
  • Maryam Kazempour 1
  • Moslem Malaki Hasanvand 1
چکیده [English]

Background:research has shown that the more emphasis organizations put on innovation, the more competitive they are. Therefore, organizational innovation is unavoidable in order to develop organizational competitiveness. 
Purpose: the present student aims to identify variables contributing to organizational innovation as well as to offer solutions to developing it in Iranian organizations. 
Method: to conduct the research, we examined the existing literature and documents to answer the questions in a qualitative way.
Findings: the main reasons to pay attention to organizational innovation are as follows: organizational productivity, organizational performance development, economic growth, development, competitiveness. The findings also showed that flexibility in the face of crises, the reception of new idea from managers, flexible organizational structure, risk-taking and courage are the main features of innovative organizations.  The findings also indicated that risk-taking, flexibility, creativity, self-confidence, ambiguity tolerance, creative young staff, advocacy of innovative staff, motivation, delegation, valuing staff, developing flexibility and reforming performance appraisal system, appropriate reward system, supportive organizational culture, developing structures supportive of innovation, organizational support, transformational leadership, organizational trust, organizational communication, social capital, management style, organizational learning  are the main factors influencing organizational innovation.
conclusion: considering the findings, it can be stated cultural context, macro infrastructures, social context, organizational support, rules and regulations supportive of organizational innovation, R & D centers are desired of innovation within the organization.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational innovation
  • factors contributing to organizational innovation
  • innovative organizations