بررسی رابطه خلاقیت با راهبردهای مقابله‌ای دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
زمینه: خلاقیت موضوع مهم و جالبی برای مطالعه است. بسیاری از پژوهشگرانی که در زمینه خلاقیت مطالعه کرده اند بخشی از مطالعات خود را به توصیف ویژگی­های افراد خلاق اختصاص داده‌اند و مجموعه ویژگی­های مطرح شده نیز در طیف نسبتاً گسترده ای قرار می‌گیرد.
هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط راهبرهای مقابله ای (شیوه هایی که افراد در رویارویی با مسائل در زندگی روزمره  از آن استفاده می کنند) با خلاقیت می باشد.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از آزمون همبستگی، رابطه بین متغیر ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
یافته‌ها: بین خلاقیت با شیوه مقابله مسئله­ای رابطه وجود ندارد. اما بین خلاقیت و  دو مؤلفه دیگر یعنی شیوه مقابله هیجان مدار و اجتنابی رابطه معنادار به دست آمد.
نتیجه گیری: دانشجویانی که از خلاقیت بیشتری برخوردار هستند در مواجهه با مسائل، بیشتر، از راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی استفاده می کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the relationship between creativity and copying strategies in university students

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Vahedian 1
  • Najme Hosseinikhah 2
چکیده [English]

 
Background: Creativity is an important and interesting subject for study. Most of the researchers have studied in different themes of creativity who assigned some parts of their study to describe the characteristics of creative people and all of the mentioned characteristics also exist in wide range.
Purpose: The aim of this study is investigating the relationship between creativity and copying strategies in university students.
Method: This study discussed the relationship between variables by means of correlation method.
Results: Inference based on regression analysis of the result of this study showed that there is no relationship between creativity and problem oriented methods but there is between creativity and emotion oriented and avoidance oriented methods.
Conclusion: the results showed that the students who are more creative are using the emotion oriented and avoidance oriented methods in faced with problems.   
 
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • copying strategies
  • problem oriented
  • emotion oriented
  • avoidance oriented