بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری (در میان مدیران و کارکنان شرکت‏های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 نویسنده مسئول

چکیده

 
دانش به عنوان اساس و مهم‏ترین عامل رقابت مطرح شده است و در کنار دانش، نوآوری نیز به عنوان مهم‏ترین عامل جهت بقای شرکت‏های فناور و دانش بنیان شناخته شده است. فرایند دانش آفرینی، همان تولید دانش و در نهایت تبدیل آن به محصولات و خدمات از طریق مفهوم نوآوری است. تحقیقات مربوط به نوآوری بیان می‏کند که شرکت‏ها در تبدیل تکنولوژی جدید به موفقیت‏ تجاری، نیازمند دارایی‏های مکمل از جمله خلاقیت و نوآوری می‏باشند. شرکت‏هایی با ابداع‏گری‏های بزرگتر، در پاسخ به محیط‏های متغیر و در توسعه تواناییهای جدیدی که به آنها اجازه رسیدن به عملکرد بهتر را می‏دهد، موفق‏تر خواهند بود. هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری در شرکت‏های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه می‏باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی می‏باشد. یافته‏های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه معنا‏دار بین مدیریت دانش و نوآوری (محصول، فرایند، تدریجی و بنیادی) می‏باشد بنابراین توجه بیشتر شرکت‏ها به مدیریت دانش، باعث افزایش نوآوری در آنها خواهد گردید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the impact of knowledge management on innovation

نویسندگان [English]

  • J. S. Fayzi 1
  • E. Yousefi 2
  • M. Solaymani 1
چکیده [English]

Background: Knowledge is considered as the base and the most essential factor of competition and alongside the knowledge. Innovation is known as the vital factor for the survival of companies dealing with technology and knowledge based companies. The process of the creation of knowledge is the changing producing knowledge and at last changing it into products and services via concept of the role of innovation.
Objective: The purpose of this research is to examine the effect of knowledge management on the innovation of the companies dealing with technology, which are located in the park of knowledge and technology of Urmia University.
 Method: From the purpose point of view, this research is practical and from the nature point of view, it is descriptive and interconnected.
Results: The results of this research showed that there is a meaningful relation between knowledge management and innovation (of product, of process, gradual and basic).
Conclusion: Therefore, paying more attention to knowledge management results in an increase in the innovations of the companies.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Product innovation
  • Process innovation
  • Incremental innovation
  • Radical innovation