برنامه درسی آموزش کارآفرینی: هدف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده

چکیده

 
نیاز به ابداع و خلاقیت در تمامی حوزه‏های کسب و کار، کارآفرینی را به یک ضرورت جهانی بدل نموده، در این راستا نظام آموزش عالی کلیدی‏ترین نقش را داراست. در این تحقیق با مطالعه ادبیات مرتبط با کارآفرینی در نظام‏های آموزش عالی سعی گردیده تا به طور اساسی به این پرسش‏ها پاسخ داده شود: 1- آیا کارآفرینی قابل آموزش است؟ 2- دلایل موافقان و مخالفان آموزش کارآفرینی در هر یک از بخش‏های فوق، اعم از قابل آموزش و غیرقابل آموزش چیست؟ 3- در صورتی که کارآفرینی قابل آموزش است چه جنبه‏های یا بخش‏های از آن قابل آموزش است؟ 4- اهداف و محتوای آموزش کارآفرینی چه باید باشد؟ و روش‏ها و شیوه‏های آموزشی موردنیاز برای تحقق آموزش اثربخش کارآفرینی کدامند؟ 5- شیوه‏های ارزشیابی آموزش کارآفرینی و چالش‏های مرتبط با آن کدامند؟ همچنین در نهایت وضعیت موجود آموزش کارآفرینی در ایران مورد بررسی قرار گرفته، پیشنهادهای مبتنی یافته‏های پژوهش جهت بهبود اثربخشی و کارآیی آموزش کارآفرینی در ایران ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship curriculum: objectives, content, teaching methods and evaluation

نویسندگان [English]

  • M. Sharafi 1
  • M. Moghadam 2
  • S. Mazbouhi 2
چکیده [English]

Background: Need to creativity and innovation in all aspect of business leads the entrepreneurship as a global necessity. Higher education institutions also play a key role in this era.
Objective: The purpose of the present research was to do a study on the entrepreneurship curriculum and its objectives, content, teaching methods and evaluation.   
Method: In this research, with focus on the literature review of entrepreneurship and entrepreneurship education we try to responsesthese questions: 1) Can entrepreneurship be taught?  2) What are the main aspects of entrepreneurship which can be taught and what are the main aspects of this phenomenon which cannot be taught? 3) What are the main objectives, content, teaching methods and effective evaluation methods of entrepreneurship education?
Results: This study revealed some interesting findings regarding entrepreneurship curriculum and its components.  
Conclusion: On the basis of these findings, some suggestions for increasing the effectiveness and quality improvement of entrepreneurship education in higher education institutions in Iran have been offered.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Higher Education
  • Entrepreneurship Education
  • Curriculum
  • Iran