روش فرا ابتکاری (سیم انپ) برای حل مسایل شبکه‏ ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
تصمیم گیری بخش مهمی از  مدیریت است و برخی آن را شالوده عمل مدیران می نامند. تصمیم گیری در سطح راهبردی از اهمیت وافری برخوردار می باشد به همین دلیل برای کمک به مدیران، استراتژی ها، مدل ها و روشهای مختلفی در زمینه تصمیم گیری توسعه یافته‏اند که تصمیم­گیری چند معیاره (MCDM)[1] از جمله آنها می باشد. در بیشتر مسایل واقعی انواع مختلف وابستگی­ها بین عناصر موجود در مسئله از جمله وابستگی بین معیارهای تصمیم گیری وجود دارد به همین دلیل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)[2] که قادر به اعمال کلیه وابستگی های عناصر موجود در مسئله می باشد برای پاسخگویی به این نیاز مطرح شده است. روش ANP به دلیل پیچیدگی و زمان بر بودن و لزوم استفاده از نرم افزار حتی برای مسایل ساده در موارد کاری با حوصله کم و سرعت بالا همچو مسایل واقعی که استراتژیست­ها با آن روبرو هستند کمتر مورد استقبال قرار می گیرد و روش AHP به دلیل سادگی فرایند در رسیدن به نتیجه گیری، بیشتر از ANP مورد استقبال استراتژیست­ها قرار گرفته ولی این روش قادر به اعمال وابستگی معیارها به یکدیگر نمی باشد که در بسیاری از موارد به دلیل انتخاب استراتژی نامناسب منجر به نتیجه گیری غیرمنطقی و اشتباه و در نهایت سبب هدر رفت سرمایه و فرصت می­شود. هدف از این مقاله ارائه­ روش فرا ­ابتکاری به نام SIMANPمی باشد که با طرز کار ساده، سرعت، دقت بالا، در زمان کوتاه و بدون نیاز به نرم افزار، به حل مسایل شبکه­ای می­پردازد و استراتژیست­ها و مدیران استراتژی را که نیاز به نتیجه گیری دقیق و در عین حال ساده و سریع دارند را از مزایای روش ANP نسبت به AHP بهره مند سازد.
 
 [1]. Multi Criteria Decision Making


[2]. Analytic Network Process

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a meta-heuristic method for solving network problems

نویسندگان [English]

  • A. M. Ahmadvand
  • B. Farhad Zare
چکیده [English]

Background: Decision making is inseparable from management and it is considered as base for decision making. Decision making has an important role in the strategic level. Thus, strategies, models and variety methods are established to help managers which decision making is one of them.
Objective: There are different kinds of relations among the elements of decision making, particularly among criteria, for this purpose ANP method has proposed for involving all relations between elements of the problem.
Method: ANP method is somehow sophisticated and time consuming that makes us to use softwares to solve the problems even a simple problem that often is concerned to strategist that needs a rapid reaction and less patience. The reason that strategies in most cases prefer AHP more than ANP in strategic situation is simplicity of the ANP posses in achieving to result but AHP doesn’t consider the dependency of the criteria's which results to wasting opportunities and capital because of choosing inappropriate strategy.
Results: The meta-heuristic proposed method in this paper is named SIMANP that with it's simple mechanism, high accuracy, fast giving result, less time consuming and satiety to software solves the network problems accurate and easily.
Conclusion: The SIMANP method will endow strategists and strategy managers who need accuracy, simple and fast giving result with the advantages of ANP Compared with AHP.  
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANP method
  • meta-heuristic method
  • solving network problems