مهندسی مجدد نگرش در نظام آموزش عالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
امروز بیش از هر زمان دیگر رمز استقلال کشورها و جوامع در تدبیرِ ساز و کارهای جدید توسعه برای ورود به شرایط نوین جهانی، نهفته است. با توجه به این‏که اطلاعات، دیگر یک مزیت محسوب نمی‏شود، تولید فکر و اندیشه برای رو به رو شدن با مسائل داخلی و جهانی، اهمیت منابع انسانی جوامع را به عنوان یک سرمایه‏ی بالقوه، بیش از پیش، آشکار می‌نماید. حرکت‌های اولیه برای نهضت آزاداندیشی و جنبش نرم‌افزاری، جهت تشویق نوآوری، صورت پذیرفته است اما استمرار آن برای بقاء حرکت‌های توسعه‌ای، ضروری است لذا توجه جدی در این زمینه، ساز و کارهای سیاست آموزشی جدیدی را می‌طلبد. متأسفانه وضعیت فعلی اقتصادی کشور، رویداد اُفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه‏ها و موضوع فرار مغزها، شاخص‌های مثبتی در بخش ‌ارزشگذاریِ اهمیت و منزلت علم، به‏شمار نمی‌آیند. الگوهای علمی و دانشگاهی در جامعه، آسیب‌‌پذیر گردیده‏اند و دانشگاه‏ها بیشتر به منزله‏ی مراکزی برای صدور مدرک دانشگاهی، مورد توجه قرارگرفته‌اند. ورودی‌های سیستم نظام آموزش عالی کشور با توجه به آسیب‌هایی که به ارزش و جایگاه علمی در جامعه وارد آمده است، آسیب دیده‌اند و بدون انگیزه‏ی کافی برای یادگیری نیز نمی‌توانند به خروجی‌های مطلوب و مورد نیاز توسعه در کشور تبدیل گردند در نتیجه آموزش عالی در بحران است. مقاله‏ی حاضر با بهره‏گیری از منابع و الگوهای موجود در علوم مدیریت رفتار سازمانی، بازاریابی و... محدودیت‌ها و مشکلات پیش‌روی توسعه‏ی کشور در بخش‌ آموزش عالی را شناسایی کرده، راهکارهای عملی را با استفاده کردن از فرصت‏ها و موقعیت‌های موجود، جهت کارآفرین پروری به ‌منظور افزایش فرهنگ کارآفرینی و نوآوری از طریق نظریه‏ی «مهندسی مجدد نگرش» در دانشگاه‌ها معرفی و پیشنهاد می‌نماید.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude Reengineering in Higher Education

نویسندگان [English]

  • B. Sharif
  • S.M. Sh.Monsef
چکیده [English]

In our new world situation, independence of societies, more than ever lays on finding new ways toward development. Since information technology can’t any more be regarded as an advantage, the importance of human resources as a potential capital capable of facing with national and international problems, seems to be vital? For encouraging innovations, initial steps toward freedom of thought and the so-called "software movement" has been started. But what is necessary is a continuing and progressive movement. Paying special attention to this issue thus needs appropriate educational policy in higher education. Unfortunately, our present economical situation, the phenomenon of educational impurities in universities, and the problem of "brain drain", are not good symptoms when evaluating the status of science .Scientific and academic norms in society are potentially vulnerable at present time and universities, more than anything, look like agencies just for producing academic degrees. Because of vulnerability of status and value of science, the higher education system in our country has been damaged. Moreover, without motivated students for learning, adequate output for satisfying development demands is not achievable. Higher education is in crisis. This article tries to show the limitations and problems in front of development plans in higher education and suggests operational solutions for improving the spirit if innovation and entrepreneur through Attitude Reengineering in universities
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Higher Education
  • academic failure
  • re-engineering approach
  • entrepreneur rearing