بررسی تأثیر آموزش خلاقیت به معلمان بر خلاقیت دانش‏آموزان پایه‏ی اول ابتدایی استان خراسان در سال تحصیلی 89-88

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش خلاقیت به معلم بر روی میزان رشد خلاقیت کودکان، انجام شد. روش پژوهش شبه تجربی بود که با استفاده از فرم ب آزمون خلاقیت تصویری تورنس، اجرا گردید.گروه آزمایش شامل شاگردان معلمانی بودند که توسط سازمان سما، در یک دوره‏ی24 ساعته، آموزش خلاقیت دیده بودند و گروه شاهد، شاگردان آن دسته از معلمانی بودند که آموزشی در راستای خلاقیت ندیده بودند.داده‏های پژوهش، با بهره‏گیری از روش t دو گروهی مستقل، بررسی و مقایسه‏ی میانگین‏ها، تفاوت معناداری را در سطح اطمینان 99 درصد، در کلیه‏‏ی فرضیه‏های تحقیق، نشان داد. یعنی با 99 درصد اطمینان می‏توان گفت میزان رشد خلاقیت کودکان پایه‏ی اول ابتدایی استان خراسان در سال تحصیلی 89-88 که تحت تعلیم معلمان آموزش خلاقیت دیده بوده‏اند نسبت به کودکانی که معلمان‏شان آموزش خلاقیت ندیده‏ بودند، بیشتر است که به لحاظ آماری این تفاوت معنـادار می‏باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of creativity training to teachers on the creativity of the first primary grade students in Khorasan in the academic year 88-89

نویسندگان [English]

  • Z. Afsharkhn
  • A. Asareh
چکیده [English]

This study investigated the effects of creativity training to teachers on growth of children's creativity. The method was quasi-experimental that was conducted by form B visual creativity Torrance test. The experimental group consisted of students of teachers who were organized by Sama, a 24-hour period, creativity training, and Control group, were students of those teachers who were not seen any creativity training. Survey data, evaluated by the two independent t groups, and comparison of the mean showed significant difference at 99% confidence level at all research hypotheses. It means by 99% confidence, creativity growth of children in first grade of primary schools in Khorasan province in the academic year 88-89 that trained by teachers who had creativity training is greater than those children that their teachers hadn't any creativity training and this difference is statistically significant.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Creative Teacher
  • First-grade Primary School Student