فرهنگ خلاقیت و خلاقیت فرهنگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول

چکیده

 
در این مقاله در آغاز «چیستی خلاقیت» در قالب روایاتی از رویدادهای واقعی تاریخی بیان می‏شود. سپس «تعاریف فرهنگ» را در دیدگاه صاحب نظران بازخوانی می‏کنیم آنگاه «تعاریف خلاقیت» را در آیینه‏ی نگاه کارشناسان و اندیشمندان بازشناسی می‏کنیم. «توسعه و گسترش خلاقیت» موضوع بعدی ماست که به تبیین آن می‏پردازیم. برای بنای هر ساختمان بایست نخست ستون‏هایی را برافراشت و برای تبیین هر پدیده‏ای نیز در آغاز بایست اصولی را مطرح کرد و مهندسی بحث را بر فراز آن اصول، بنا کرد؛ در ادامه، این مقاله تحت عنوان «اصول خلاقیت» است که در آن شش اصل محوری را مطرح می‏کنیم سپس به چگونگی نهادینه کردن فرهنگ خلاقیت در جامعه اشاره می‏نماییم. نتیجه‏گیری، بحث پایانی این پژوهش است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Culture of Creativity and Cultural Creativity

نویسنده [English]

  • Gh. H. Heidari
چکیده [English]

In this paper, first of all, the meaning of creativity is taken into consideration by reviewing the historical events.  Then, different definitions of the word culture are analyzed using the experts' points of view. After that, the various definitions of the word creativity are reviewed by paying attention to experts' and thinkers' opinions. The next subject that is creativity development is also elaborated in this paper.  In order to construct a building, first, the pillars should be established. Also, for explaining each phenomenon, some principles should be posed first, and the discussion should be based on these posed principles. In this paper, six central principles are mentioned under the title of the principles of creativity. Then, the ways through which the culture of creativity can be established in the society are discussed.  The last part of the paper is devoted to the conclusion.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • creation
  • Ability
  • culture