استفاده از تکنیک شبیه‌سازی برای نیل به نوآوری فرآیندی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
نوآوری، به معنای تجلی اندیشۀ خلاق است که همان ارایۀ محصول، فرآیند و خدمات جدید به بازار است. نوآوری، به کارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. در دنیای رقابتی امروز، شرکت‌ها برای بقا در دراز مدت ناگزیر به کسب نوآوری هستند در غیر این‏صورت به آسانی از صحنه رقابت حذف خواهند شد. با این حال، اگرچه نوآوری می‌تواند مزایای زیادی را در نتیجه کاهش هزینه‌‌ها یا بهبود کارایی برای سازمان داشته باشد، خطرات مهمی نیز در این روند وجود دارد که به کارگیری شبیه‌سازی رایانه‌ای برای مدل‌سازی و تحلیل آن‌ها می‌تواند این خطرات راکاهش داده و شانس موفقیت پیاده‌سازی آن‌ها را بالا ببرد. در این مقاله، در ابتدا به مرور ادبیات و تعاریف مختلف نوآوری و انواع آن، مخصوصا نوآوری فرآیندی می‌پردازیم؛ سپس به شبیه سازی و تعاریف مختلف آن شبیه‌سازی پرداخته، مزایا و معایب و همچنین ضرورت و اهمیت استفاده از شبیه‌سازی در ایجاد نوآوری‌های فرآیندی را بیان می‌کنیم. در ادامه، متدولوژی جامع ترکیبی که بر مبنای 24 متدولوژی و رویکرد شبیه‌سازی و با یک روش استقرایی توسعه یافته را جهت استفاده در ایجاد نوآوری فرآیندی ارائه می‌دهیم. در نهایت، نتایج حاصل از اجرای پروژه صورت گرفته بر اساس این متدولوژی و با استفاده از نرم افزارشبیه‌سازی Simprocess، در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور را بیان می‌کنیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toward Process Innovation By Using Simulation Technique

نویسندگان [English]

  • Gh. Bodaghi
  • J. Mahmudi
چکیده [English]

 
Innovation indicates the creative thought that means the introduction of new product, process and service to the market. Innovation means the use of mental capabilities in order to form a new concept or idea. Companies need innovation for long-term survival in today's competitive world; otherwise, they easily will be removed from the competitive scene.Although innovation may has numerous advantages to the organization by decreasing the costs or improving the efficiency, there are main risks which computer simulation can decrease them and increase the success of chance of their implementation. In this paper we review the literature and definitions of innovation and its different types, especially process of innovation. Then, we consider the simulation and its definitions, advantages and disadvantages, and also the importance of using simulation toward the process innovation. Therefore, toward the process innovation, a comprehensive compound methodology basis of twenty four simulation methodologies and approaches is presented. Finally, the results of a project performed at the Iranian high council of informatics are mentioned by the use of this methodology and SIMPROCESS simulation software.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Process innovation
  • simulation
  • Methodology