نقش فن‌آوری‌های یادگیری در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول

چکیده

 
معمولاً خلاقیت در نظام تعلیم و تربیت موضوعی فراموش شده است. با این حال از سال 1980 نقش و جایگاه مدرسه در پرورش خلاقیت، اهمیت بیشتری پیدا کرد. خلاقیت را باید تخیلی کاربردی دانست که هدفش ایجاد تمرکز برای نوآوری است. مدرسه در نظام تعلیم و تربیت نقشی مهم در ایجاد نوآوری سازنده در دانش‌آموزان و ایجاد نگرش‌های نوین در آنها دارد. امروزه در مدارس مدرن از فناوری‌های یادگیری نوینی برای پرورش خلاقیت دانش‌آموزان استفاده می‌شود. خلاقیت فن‌آورانه و خلاقیت دیجیتالی از انواع فن‌آوری‌های نوین یادگیری هستند که کاربرد زیادی یافته است. در یک مقایسه با حوزۀ خلاقیت دیجیتالی بدلیل داشتن تنوع بیشتر تأثیرات قدرتمندتری در بارورسازی خلاقیت دانش‌آموزان نسبت به خلاقیت فن‌آورانه دارد. با این حال، حوزۀ آموزش و پرورش بهتر از هر دو نوع فن‌آوری‌های نوین یادگیری برای پرورش خلاقیت دانش‌آموزان ایرانی استفاده می‏کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Technologies Learning In Education Creativity of Students

نویسنده [English]

  • Gh. Bodaghi
چکیده [English]

 
creativity is usually something that in the education of system has been forgotten. However since 1980 the role and place of school to creativity is found more clearly. Creativity should be understood as imaginative and practical that aims focus for innovation. School in the educational system plays important role in creating innovative student and in creating their new attitude. Today in modern schools new technological are used to develop creativity of students. Technological creativity and digital creativity are types of new learning technologies that are found very useful. A comparison of digital creativity field shows that it’s in due to having more diversity of creativity and stronger impact on the creativity of students than the technological creativity. However the in educational system is better to use both of new learning technologies to develope creativity of Iranian students.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Technology
  • creativity of students