کارآفرینی سازمانی (مدیران نسل سوم)، مفاهیم، راهبرد‌ها و مدل‌‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

 
با توجه به اهمیت روزافزون کارآفرینی در جامعه و سازمان‌‌ها، توجه به الگو‌‌های کارآفرینی، توسعه و ترویج آن‌ها به خصوص در سازمان‌‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن اهمیت و گسترش غیر قابل انکار سازمان‌‌ها در زندگی امروزۀ مردم، توجه به کارآفرینی سازمانی، امری ضروری به نظر می‌رسد. هدف از نگارش این مقاله، ارایۀ تعریفی از کارآفرینی سازمانی، بررسی ابعاد و جنبه‌‌های آن، عوامل مؤثر در گسترش کارآفرینی و چالش‌‌های عمدۀ پیش روی آن است. با توجه به تحقیقات انجام شده، کارآفرینی سازمانی یکی از انواع کارآفرینی است و با توجه به محیط متغیر کنونی تنها راه پایداری سازمان‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین یا کارآفرینی در سازمان است. بنابراین، این پژوهش با استفاده از روش مطالعۀ اسنادی و تطبیقی به جمع‌آوری اطلاعات و سپس با استفاده از چهارچوب‌های موجود، به نقد و بررسی این مقوله و در انتها به بررسی موانع اساسی در کارآفرینی و کاربرد آن در دنیای واقعی پرداخته است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Entrepreneurship (Third-Generation Managers): Concepts, Guidelines and Models

نویسندگان [English]

  • M. Zare Mehrjerdi
  • M. Rezaei
  • A. Arabiun
  • S.M. R. Akbari
چکیده [English]

 
onsidering the importance of entrepreneurship in society and organizations, it is necessary to tend to entrepreneurship logarithm and their extension, especially in organization. Also considering the importance and extension of organizations in people`s life, attention to organizational entrepreneurship seems so necessary. The main goal in this article is to present the explanation of organizational entrepreneurship, defining the dimension and the important factors in extent of this and the challenges of it. Considering the studies that have been done, organizational entrepreneurship is one of the dimensions of entrepreneurship and considering the diverse environment the only way to sustain of organizations is using of innovative ways or entrepreneurship in organizations. So this study practice using the attributive survey way to gather the information and then with existing frameworks tries to analyze the organizational entrepreneurship and at last identifying the challenges of it in the real world.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Organization
  • concepts and strategies