واکاوی عوامل مؤثر بر نوآوری وب سایت های فروش اینترنتی با رویکرد سلامت محوری مشتریان در دوران کرونا با رویکرد کیفی و کمی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه مدیریت، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران‏

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران‏

4 گروه مهندسی صنایع، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

زمینه: همه کشورها از تبعات کرونا ضرر های جبران ناپذیری را متحمل شده اند و از طرفی جبران خسارت زمان زیادی را می طلبد، لذا استفاده از مدل های نوین خرید اینترنتی به منظور حفظ سلامت مشتریان می تواند بسیار کارساز باشد.
هدف: این پژوهش با هدف واکاوی عوامل موثر بر نوآوری وب سایت های فروش اینترنتی با رویکرد سلامت محوری مشتریان در دوران کرونا با بکارگیری تکنیک فراترکیب و روش بهترین- بدترین انجام شد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش‌های توسعه‌ای است. جامعه آماری در بخش کیفی تعداد 126 مقاله مستند بود که در نهایت به 33 مقاله مرتبط با موضوع انتخاب شد و در بخش کمی نیز 5 فروشگاه اینترنتی منتخب که با روش نمونه گیری در دسترس10 نفر به عنوان خبره انتخاب شدند. داده ها با استفاده از هفت گام باروسو و ساندلوسکی در فراترکیب و روش بهترین- بدترین در بخش کمی با استفاده نرم افزارهای مکس کیودا، اس پی اس اس و لینگو تحلیل شد.
یافته‌ها: عوامل موثر بر نوآوری وب سایت های فروش اینترنتی در 5 مقوله (ویژگی های وب سایت، ویژگی های مشتریان، عوامل محیطی، ادراکات مشتریان، مزیت های خرید اینترنتی) و در16 کد محوری و 81 کد باز معرفی شدند و اولویت بندی آن ها به ترتیب (ویژگی های وب سایت 0.427، ویژگی های مشتریان 0.321، عوامل محیطی 0.129، مزیت های خرید اینترنتی 0.08و ادراکات مشتریان 0.042) ارائه شد.
نتیجه‌گیری: مدیران کسب و کارها با به کارگیری عوامل موثر بر نوآوری وب سایت های فروش اینترنتی با اولویت سلامت محوری مشتریان در دوران کرونا به عنوان یک اقدام مهم می توانند بر نگرش و ذهنیت مشتریان تاثیر گذاشته و به منظور اقدامی پیشگیرانه، سلامتی آن ها را تضمین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Innovation of Online Sales Websites with the Approach of Customer Health during the CORONA Period with a Qualitative and Quantitative Approach

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Nasiri 1
  • Hosenali Vazifehdoost 2
  • Mohammad ali Nasimi 3
  • Hosein Didehkhani 4
1 Department of Business Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
2 Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Management, Ali Abad katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad Katoul, Iran
چکیده [English]

Introduction: All countries have suffered irreparable damages from the consequences of Corona virus, and on the other hand, compensation requires a lot of time, so using new online shopping models to maintain the health of customers can be very effective.
Purpose: The aim of this study was to investigate the factors affecting the innovation of online sales websites with the approach of customer-health during the Corona period using the Meta synthesis technique.
Methods: The present study is a type of developmental research in terms of the purpose. In the qualitative section, the statistical society included 126 documentary articles, which were finally selected into 33 articles related to the subject, and in the quantitative section, 5 online stores were selected as experts by using convenience sampling method. Qualitative data were analyzed using the seven-step method of Barros & Sandelowski in Meta synthesis technique and in the quantitative part data were analyzed by the best-worst method (BWM) using MAXQDA, SPSS and LINGO software.
Results: Factors affecting the innovation of online sales websites were introduced in 5 categories (website features, customer features, environmental factors, customer perceptions, online shopping advantages), 16 axial codes and 81 open codes and their prioritization were presented (Website features 0.427, customer features 0.321, environmental factors 0.129, online shopping advantages 0.08 and customer perceptions 0.042).
Conclusion: Business managers can influence customer's attitude and mentality and ensure their health in order to take preventive action by using the factors affecting the innovation of online sales websites with the priority of customers' health in the CORONA PERIOD as an important action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Website Innovation"
  • "Online Sales"
  • "Health-Centric Approach"
  • "Customers"
  • "Corona"
احسانی، علی. (1399). تأثیر رعایت پروتکل‌های بهداشتی ویروس کرونا در رضایت مشتری و قصد خرید در داروخانه‌های شهر اراک. فصلنامه مدیریت سلامت، ۲۳(۲) ،۱۰۲-۱۱۰.
اژدری، گلناز؛ لگزیان، محمد، شیرازی؛ علی و فیاضی، بی بی مرجان. (1397). نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(4)، 1-32.
اسماعیل زاده، علی؛ امرایی، حافظ؛ قلیپور، سارا و مقدم، آرش. (1396). تأثیر جو و طراحی چیدمان فروشگاه‌های اینترنتی، بر رفتار خرید آنی آنلاین مشتریان. مدیریت بازرگانی، 9(2)،213-232.
اقتصادی فرد، محمود؛ رونقی، محمد حسین و راسخ، میلاد. (1398). کسب و کار مؤثر بر راهبرد تجاری سازی در کسب و کارهای نوپای مبتنی وب با رویکرد فرا ترکیب. راهبرد های بازرگانی، 26(14)، 113-130.
باقر زاده، سعید و موسوی کرچایی، سید احمد. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی و اولویت بندی آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر.
بیت الهی ماهانی، مریم. ملاحسینی، علی. (1398). بررسی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی مستمر از فروشگاه‌هایکو 724 در کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی مهر کرمان.
جعفری، سید محمدباقر و حسینی ابوعلی، معصومه. (1396). بررسی نقش تعدیل‌کنندگی متغیرهای جمعیت‌شناختی بر ریسک‌های ادراک شده پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی ایران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 48(3)، 379-389.
حمیدیان پور، فخریه و ایزدی، حمید. (1397). بررسی تأثیر ادراک مصرف کنندگان نسبت به اخلاق خرده فروشی آنلاین بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا). راهبرهای بازرگانی، 15(11)، 146-163.
دعایی، فاطمه؛ آهنچیان، نرگس و بذرافشان مقدم، مجتبی. (1397). بررسی تأثیر تبلیغات اینترنتی بر قصد خرید اینترنتی به واسطه آگاهی از برند، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی حکمت رضوی.
رحیمی اقدم، صمد؛ فضل زاده، علیرضا و ابراهیمی اقدم، نوشین. (1399). تأثیر استراتژی‌های تضمین بر قصد خرید اینترنتی با میانجی‌گری اعتماد در فروشگاه‌های آنلاین. مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 8(32)، 117-146.
زاهدی، نرگس و حمیدی، ناصر. (1398). بررسی تأثیر خصوصیات وب‌سایت فروشگاه‌های  خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری (مورد مطالعاتی: خرید آنلاین فروشگاه‌هاب خرده فروشی دیجی کالا و بامیلو). فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت،2(10)، 49-66.
سیادت، سید علی؛ چوپانی، حیدر؛ کاظم پور، مریم و ملکی حسنوند، مسلم. (1392) شناسایی متغیرهای اثرگذار بر تحقق نوآوری در سازمان‌های ایرانی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 3 (1)، 71- 110.
شفیعی نیکابادی، محسن و زارعی، علی اصغر. (1396). اثربخشی تبلیغات شبکه‌های الکترونیک اجتماعی. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 9(17)، 149-173.
شهیاد شیما و محمدی، محمدتقی. (1399). آثار روان‌شناختی گسترش بیماری کووید-۱۹ بر وضیعت سلامت روان افراد جامعه: مطالعه مروری. مجله طب نظامی، ۲۲ (۲)،۱۸۴-۱۹۲.
صفری، محمد؛ سلیمانی، مهشید و قبادی نیا، هاجر. (1396). الگوی مفهومی تبیین بازاریابی اخلاقی در تمایل به خرید مصرف‌کننده اینترنتی با توجه به نماد اعتماد الکترونیکی. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 9(18)،43-60.
کریمی علویجه، محمد رضا؛ علی طلب، رکسانا. (1396). اثر نشانه‌های محیطی وب‌سایت بر قصد خرید با نقش میانجی‌ حالات درونی مصرف‌کنندگان. تحقیقات بازاریابی نوین،7(4)،1-22.
کمان‌کش، وحید؛ تاری، فتح‌اله و خورسندی، مرتضی. (1396). عوامل مؤثر بر رفتار مشتریان در خرید از فروشگاه‌های بر خط اینترنتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
کیا کجوری، حکیمه؛ نسیمی، محمدعلی؛ تقی پوریان، محمد جواد و قنبرزاده، قیدر. (1399). واکاوی عوامل مرتبط بر خلق مزیت رقابتی در کسب‌وکار گردشگری سلامت: مطالعه موردی. فصلنامه مدیریت سلامت، ۲۳ (۱)، ۴۵-۵۷.
کیارزم، آمنه؛ فروزنده دهکری، لطف اله؛ محمودی میمند، محمد و حسینی، میرزا حسن. (1399). طراحی و تبیین الگوی بهبود خرید برخط فرایند تصمیم‌گیری مشتری. کاوش‌های مدیریت بازرگانی،12(23)، 227-308.
ماستری فراهانی، فرناز و ابریشمی، سیداحسان. (1396). مدل اثرسنجی ویژگی‌های خرید فروشگاهی و اینترنتی بر تقاضای سفر شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس.
مجدم، کوثر؛ نداف، مهدی و محمدی، سارا. (1398). واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار استفاده مصرف‌کننده از فناوری خرید اینترنتی براساس نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از ‏تکنولوژی (‏UTAUT2‎‏)؛ مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه دیجی‌کالا در استان خوزستان. تحقیقات بازاریابی نوین،9(4)، 115-136.
معادی، منصوره؛ معادی، مرجان و جاویدنیا، محمد. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد اولیه در تجارت الکترونیکی، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 9(3)،483-503.
مقصودپور، محمدعلی. (1395). بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران، سومین همایش علمی پژوهشی یافته‌های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، تهران.
میرزایی محمدآبادی، مهناز؛ بحرینی‌زاد، منیژه و اسماعیل‌پور، مجید. (1395)، سنجش عوامل مؤثر بر رفتار خرید اینترنتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس.
نجاتی، ابراهیم؛ رحمانی، زین العابدین و زمانیان، علیرضا. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده در خرید اینترنتی محصول، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی ادیب، مازندران.
نوروزی، فرید و کاظمی پور، حامد. (1395). ارائه مدلی به منظور طبقه بندی مشتریان خدمات اینترنتی بر مبنای الگوریتم داده کاوی. فصلنامه رشد فناوری، 13(49)، 15-9.
یادگاری، رضا؛ عباسی، ابراهیم؛ اشرفی، مجید و آزما، فریدون. (1398). تأثیر ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, 9(2), 53-76.
Arora, N., & Aggarwal, A. (2018). The role of perceived benefits in formation of online shopping attitude among women shoppers in India. South Asian Journal of Business Studies, 7(1), 91-110.
Bao, Y., Sun, Y., Meng, S., Shi, J., & Lu, L. (2020). 2019-nCoV epidemic: address mental health care to empower society. Lancet (London, England), 395 (10224), 8-37.
Bench, S., & Day, T. (2010). The user experience of critical care discharges: a Meta synthesis of qualitative research. International Journal of Nursing Studies, 47, 487-99.
Chen, Q., Liang, M., Li, Y., Guo, J., Fei, D., Wang, L., & et al. (2020). Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak. The lancet Psychiatry, 7(4), 6-15.
Duartea, P., Susana, S., & Margarida, F. (2018). How convenient is it? Delivering online shopping convenience to enhance customer satisfaction and encourage e WOM. Journal of Retailing and Consumer Services, 44, 161-169.
Fatin, Z.A., Noor, F., & Kalsitinoor, S. (2019). Investigating the factors of trust and risk on career women in luxury brand purchasing intention through online in Malaysia. International Journal of Accounting, Finance and Busines, 4 (19), 108-122.
Ghosal I. Debasish B. Bikram P. Envisioning the impact of online shopping: An antecedent to newfangled Social fabric through Digital consumerism, International Journal of Advanced Science and Technology, 2020; 29 (8): 1400-1408.
He, L. (2019). Recommendation, customer satisfaction, online shopping experience, trust, and word of mouth affecting consumer online shopping decision in China. Master Thesis in Bankog University.
Hsu, L., & Kumar, V. (2018). How social shopping retains customers? Capturing the essence of website quality and relationship quality. Total Quality Management & Business Excellence, 29(1-2), 161-184.
Ismagilova, E., Slade, E., Rana, N., & Dwivedi, Y. (2019). The effect of electronic word of mouth communications on intention to buy: a Meta-analysis. Information Systems Frontiers, 22, 1203-1226.
Izogo, E., & Jayawardhena, C. (2018). Online shopping experience in an emerging e-retailing market. Journal of Research in Interactive Marketing, 12(2), 193-214.
Jibril, B., Kwarteng, A., Pilik, M., Botha, E., & Osakwe, N. (2020). Towards understanding the initial adoption of online retail stores in a low internet penetration context: an exploratory work in Ghana. Sustainability, 12(3), 854-873.
Kwarteng, M. A., Jibril, A.B., Nwaiwu, F., Pilik, M., & Ali, M. (2019). Internet based channel orientation for domesticated services firm: some drivers and consequences. International Working Conference on Transfer and Diusion of IT, 15 (6), 90-103.
Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T. (2020). The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: a study on active weibo users. International Journal of Environmental Research and Public Health.17 (6), 20-32.
Lin, X., & Wang, X. (2020). Examining gender differences in people’s information sharing decisions on social networking sites. International Journal of Information Management, 50, 45-56.
Ofori, D. Appiah Nimo C. (2019) Determinants of online shopping among tertiary students in Ghana: An extended technology acceptance model. Cogent Bus. Manag, 6 (2), 164- 171.
Ritter, T., & Pedersen, C. (2019). Digitization capability and the digitalization of business to business firms: past, present, and future. Industrial Marketing Management, 86(4), 180-190.
Ruwan, B., Mario, F., & Shahriar, A. (2020). Explicating the privacy paradox: A qualitative inquiry of online shopping consumers. Journal of Retailing and Consumer Services, 52, 1-9.
Sanjeev, P., & Sai, V. (2017). Chandan P. Effects of online shopping values and website cues on purchase behavior: a study using S-O-R framework. The Journal for Decision Makers, 42(1), 1-18.
Shwu Ing, W., & HsinTi, T. (2017). A Comparison of the online shopping behavior patterns of consumer groups with different online shopping experiences. International Journal of Marketing Studies, 9 (3), 114-132.
Silva, J., Pinho, C., Soares, A., & Sá, E. (2019). Antecedents of online purchase intention and behavior: uncovering unobserved heterogeneity. Journal of Business Economics and Management, 20(1), 131-148.
Tatiana, M., Wesley, V., Adriano, M., Claudineia, K., & Claudimar, P. (2020). Online customer behavior: perceptions regarding the types of risks incurred through online purchases. Palgrave Communications, 6 (13), 53- 68.
Youngman, I. (2020). COVID-19: Medical tourism could be affected until 2021. International Medical Travel Journal, 1-5.
Zimmer, L. (2006). Qualitative Meta synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53, 311-318.