دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 1-170 
5. کارآفرینی سازمانی (مدیران نسل سوم)، مفاهیم، راهبرد‌ها و مدل‌‌ها

صفحه 75-84

محلا زارع مهرجردی؛ محسن رضایی؛ ابوالقاسم عربیون؛ سید محمد رضا اکبری


6. تأثیر خلاقیت بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران «مطالعه موردی»

صفحه 85-98

مهرزاد سرفرازی؛ رزیتا سپهرنیا؛ اسماعیل کاوسی