دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 1-188 
2. بررسی تطبیقی مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه ها

صفحه 53-102

نادر بهلولی زیناب؛ غلامرضا رحیمی؛ فهیمه بابائی نیولوئی


4. رابطه صفات شخصیتی و خلاقیت در نوجوانان

صفحه 131-146

فریبرز درتاج؛ منیر کلانتر قریشی؛ رقیه عین الله زادگان