دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، خرداد 1391، صفحه 1-167 
4. پرورش خلاقیت با بهره گیری از روش تدریس بدیعه پردازی در درس زبان انگلیسی

صفحه 65-83

زارعی زوارکی اسماعیل؛ داریوش نوروزی؛ سید محمد رضا صفوی