دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، آذر 1391، صفحه 1-166 

علمی - پژوهشی

4. نقش خلاقیت در پیش بینی تفکر انتقادی و شادکامی

صفحه 49-70

آزاد الله‌کرمی؛ خدیجه علی‌آبادی