دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، دی 1391، صفحه 1-218 
3. بررسی رابطه خلاقیت و سلامت عمومی در نوجوانان

صفحه 45-59

منیر کلانتر قریشی؛ رقیه عین الله زادگان؛ فلور رضایی کارگر