دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آذر 1392، صفحه 1-215 

علمی - پژوهشی

1. طراحی و آزمایش دوره‌ آموزشی داستان آفرینی در افزایش آفرینندگی کودکان پیش‌دبستانی

صفحه 1-18

الهام سادات ناجی؛ منصورعلی حمیدی؛ افضل السادات حسینی


8. پیش‌بینی تغییرات خلاقیت بر اساس ابعاد آلکسی‌تایمیا

صفحه 169-187

منصور بیرامی؛ مرتضی عندلیب کورایم؛ رسول مفسری؛ ناصر تراب زاده


9. واکاوی راه‌کارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و ارائه یک نظریه زمینه‌ای

صفحه 185-215

بیژن رضایی؛ عباس عباس‌پور؛ مصطفی نیکنامی؛ حمید رحیمیان؛ علی دلاور