دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، آبان 1393، صفحه 1-151 

علمی - پژوهشی

1. اعتبار سنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملت

صفحه 1-17

خلیل موفق؛ علی دلاور؛ عبدالله شفیع‌آبادی؛ فریبرز درتاج