دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، خرداد 1399، صفحه 1-242 (بهار 99) 
2. رویکردی خلاقانه در طراحی سازمان دانشگاه فرهنگیان

صفحه 35-54

سلمان محمدی بابازیدی؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن


5. پیش بینی خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی براساس خلاقیت و سبک های تفکر

صفحه 121-134

سمیرا یزدانی کوجانی؛ مژگان سپاه منصور؛ محمد اورکی


6. نوآوری و خلاقیت درتعیین و اولویت بندی شاخص‌های افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها

صفحه 135-160

امیر شمس کلوخی؛ علی رضا مهرآذین؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمد رضا شورورزی


9. خلاقیت سلبریتی‌ها در اینستاگرام بر فرایند سیاستگذاری عمومی

صفحه 217-242

مهدی سلطانی فر؛ علی گرانمایه پور؛ شهناز هاشمی