دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، زمستان 1399، صفحه 1-232 
5. اثربخشی آموزش خلاقیت با استفاده از لگو بر تنظیم هیجان کودکان تیزهوش

صفحه 95-116

معصومه بذول نژاد؛ سمیرا وکیلی؛ لیلا کاشانی وحید؛ مهدیس یاری پور